Dėl atnaujintų projektų pajamų skaičiavimo priedų

Pažymime, kad vadovaujantis Finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 patvirtintos Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos (toliau – Pajamų priežiūros metodika) 50 punktu, projekto vykdytojas ataskaitoje po projekto užbaigimo turi nurodyti, ar nepasikeitė pagrindinės prielaidos, kuriomis remiantis buvo iš anksto apskaičiuotos iš projekto numatomos gauti pajamos. Pagal Pajamų priežiūros metodikos 50.1; 50.2 ir 51 punktus, jeigu pasikeitė kainų politika, t.y. įvyko iš anksto nenumatytų su projektu susijusių kainų (prekių ar paslaugų pardavimo kainų, tarifų, nuomos įkainių ir pan.) politikos (tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainų nustatymo principų, kurie lemia didesnes grynąsias projekto pajamas ir pan.) pasikeitimai ir (arba) atsirado naujų pajamų šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams įvedimo, naujų paslaugų teikimo ir panašių pasikeitimų) ir dėl to yra numatoma gauti papildomų iš anksto nenumatytų pajamų iš projekto, projekto vykdytojas kartu su ataskaita po projekto užbaigimo turi pateikti pagal Pajamų priežiūros metodikos 43 punkto nuostatas atnaujintą projektų, iš kurių gaunama pajamų, paraiškos priedą.
Taip pat primename, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. gruodžio 19 d. Nr. O3-942 nutarimu buvo pakeista Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“. Komisija dar 2015 m. gruodžio 30 d. savo tinklalapyje http://www.regula.lt buvo paskelbusi, kad siekdama taikyti vienodus kainų nustatymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose bei užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, pritarė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimui. Pagal naują reglamentavimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d., t. y. įsigaliojo esminiai pakeitimai pakeičiantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų politiką (buvo pereita nuo kainų nustatymo pagal pelno normą prie kapitalo grąžos). Atsižvelgiant į tai, vertiname, kad įmonėse, kurių paslaugų tarifai 2016 metais buvo perskaičiuoti ir patvirtinti pagal naują tvarką, pasikeitė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų politika, todėl su ataskaita po projekto užbaigimo už ataskaitinį 2016 metų laikotarpį reikia pateikti atnaujintą paraiškos priedą apie projekto pajamas.
Atnaujinti paraiškos priedą (projekto pajamų skaičiavimus) galite:

  1. Remiantis kartu su projekto galutine ataskaita suderintais projekto pajamų skaičiavimais – papildant šiuos skaičiavimus faktiniais praėjusių metų nuo galutinės ataskaitos derinimo duomenimis;
  2. Remiantis parengta projekto pajamų skaičiavimo forma, kurią rasite čia.

Atliekant pajamų skaičiavimų atnaujinimą, vadovaujantis parengta projekto pajamų skaičiavimo forma, reikia:

  1. a) Užsipildyti sheet‘ą „Lentelės“ – vadovautis pateiktomis pildymo pastabomis;
  2. b) Pagal poreikį pateikti prielaidų pagrindimą sheet‘e „Prielaidos“ – vadovautis pateiktomis pildymo pastabomis;
  3. c) Pagal gautus rezultatus užpildyti finansinių srautų lentelę sheet‘e „Skaičiavimai“.

Visais iškilusiais klausimais maloniai prašome kreiptis į Planavimo ir ataskaitų skyriaus vyr. specialistę Agnę Kavaliauskienę tel. nr. (8-5) 236-43-65.
 

blog.uitzendbureau.nl nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose