Dėl koronaviruso – lankstesnės sąlygos investicinių projektų įgyvendinimui

Aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), atsižvelgdama į koronaviruso COVID 19 poveikį, sieks užtikrinti kuo lankstesnius reikalavimus projektų vykdytojams, įgyvendinantiems Europos Sąjungos (ES) ir Nacionalinių programų (NAC) investicijų projektus.
„Vertinant projektų įgyvendinimo spartą ir įsipareigojimus numatytus sutartyse, bus atsižvelgiama, jei dėl koronaviruso projektų vykdytojai negali dalyvauti suplanuotuose svarbiuose renginiuose arba bus nepagaminama ir projektų vykdytojams laiku nepristatoma įranga ar atlikti statybos darbai. Kiekvieno projekto atvejis bus sprendžiamas individualiai, o projektų veiklos, įvertinus poveikį, galės būti pratęsiamos“, – teigia APVA Europos sąjungos programų valdymo departamento direktorius Vytautas Vrubliauskas.
Koronaviruso keliamas pasekmes atskiriems ES ir NAC investicijų priemonių projektų atvejams galima prilyginti force majeure atvejui, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti vykdomi dėl aplinkybių, kurių atsiradimo neįmanoma kontroliuoti ir protingai numatyti sutarčių sudarymo metu, taip pat nėra įmanoma užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Tačiau aplinkybės, dėl kurių bus neįmanoma vykdyti sutartinių įsipareigojimų, yra laikinos. Šalys turėtų būti atleidžiamos nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į aplinkybių įtaką sutarties vykdymui.
APVA užtikrins nenutrūkstamą klientų konsultavimą ir informavimą. Agentūra taiko visas atsakingų institucijų rekomendacijas darbdaviams dėl darbo nuotoliniu būdu, darbas vyksta netrikdomai. Taip pat Agentūra pasirengusi, esant poreikiui, pereiti į pilną darbo nuotoliniu būdu režimą.
Paslaugas projektų vykdytojams ir pareiškėjams APVA laikinai teiks tik telefonu ir internetu – tiesioginiai susitikimai nebus vykdomi, apie kiekvieną jų bus pranešta asmeniškai. 
Atsižvelgiant į Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ir tarptautines rekomendacijas dėl viruso plitimo prevencijos, nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. planuotus mokymus ar kitus renginius APVA transliuos internetu. 2 savaitėms yra atšaukiamos ir visos komandiruotės. Esant poreikiui, terminas bus pratęstas.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose