Dėl laikinojo finansavimo projektų viešinimo

Gautas LR aplinkos ministerijos patvirtinimas, kad visi projektai, šiuo metu įgyvendinami pagal 2014–2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką, bus administruojami pagal 2014–2020 finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013 (toliau – Priemonė). Projektų viešinimo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-316 įsakymo dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – Projektų taisyklės) 37 skirsnyje. Atkreipiame dėmesį, kad rengiamame Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše, numatyta, kad bus finansuojamos tik privalomos viešinimo priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio nuostatas. Projektų taisyklėse nurodytos šios privalomos priemonės: laikini ir nuolatiniai informaciniai stendai ar lentelės (jei projektui skiriamų lėšų suma viršija 500 000 eurų), straipsniai projekto vykdytojo internetinėje svetainėje, plakatai.

 

 

Vadovaujantis, aukščiau išdėstyta informacija, Agentūra, biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nustatyta tvarka, galės apmokėti išlaidas patirtas už privalomas viešinimo priemones. Projektų viešinimo veiklose naudojamas 2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Dalintis socialiniuose tinkluose