Dėl naudojimosi duomenų mainų svetaine

Informuojame, jog šiuo metu aktyviai pradedama naudoti duomenų mainų svetainė (toliau – DMS). Projektų vykdytojai įgyvendinančiosioms institucijoms teikia informaciją apie DMS naudotojus, kuriems bus suteikiamos „Projekto vykdytojo atstovo“ ir „Projekto administratoriaus“ teisės.

 

Atsižvelgiant į 2014 m. spalio 8 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių“ I-ojo priedo „Duomenų teikimo per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašo“ 6.2 punktą bei 2016 m. sausio d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės posėdžio protokolu Nr. 24 patvirtintą „Duomenų mainų svetainės naudotojo (-ų) duomenų formą“ projekto administratorius gali atlikti šiuos veiksmus:

 

1. suteikti ar panaikinti teisę jungtis prie projekto DMS;

 

2. suteikti ar panaikinti teisę administruoti projekto naudotojus DMS;

 

3. administruoti projekto naudotojus DMS.

 

Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad asmuo DMS turintis projekto administratoriaus teisę galės atlikti tik aukščiau išvardintus veiksmus, bet negalės rengti mokėjimo prašymų, mokėjimo prašymų grafikų ar kitų per DMS teikiamų dokumentų.

 

Taip pat norint teikti mokėjimo prašymus, mokėjimų prašymų grafikus ar kitus objektus per DMS dokumentus pasirašantis asmuo privalo turėti kvalifikuotą elektroninį parašą kaip tai numatyta „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių“ I-ojo priedo „Duomenų teikimo per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašo“ IV skyriuje „Dokumentų ir duomenų teikimas per DMS“.

 

publicdomainpictures.net nuotr. 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose