Dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 grynųjų pajamų skaičiavimo formos

Informuojame, jog 2016 m. rugsėjo 19 d. buvo atnaujinta bei spalio 5 d. papildyta priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014 grynųjų pajamų skaičiavimo rekomenduojama forma. Maloniai prašome atkreipti dėmesį į pakeitimus ir pildant paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą formos priedą „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas“ naudoti aktualią redakciją.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškos priedas papildytas įtraukiant rekonstruotų objektų sąnaudas bei pajamas. Rekonstrukcijos sąnaudų ir pajamų srautų prognozė privalo būti įvertinta tuo atveju, jeigu projekto apimtyje yra atliekami rekonstrukcijos darbai. 

 

Projekto apimtyje atliekant rekonstrukcijos darbus, rekomenduojama projekto rekonstrukcijos veiklų išlaidų ir pajamų srautų prognozę sudaryti palyginimo principu – įvertinti pokytį tarp projekto veiklos išlaidų/pajamų iki rekonstrukcijos pradžios (faktiniai srautai) ir įgyvendinus rekonstrukciją (prognozuojami srautai). Palyginimo principo skaičiavimas, rekomenduojamas taikyti rekonstrukcijos veikloms, nėra standartizuotas ir nėra pateikiamas aktualioje grynųjų pajamų skaičiavimo formoje. Jeigu projekto apimtyje yra atliekami rekonstrukcijos darbai, rekonstrukcijos veiklos išlaidų ir pajamų skaičiavimo pagrindimą privalote pateikti skaičiavimų prielaidų aprašymo dalyje. Jei minėtų prielaidų pagrindimas ir skaičiavimas sudaro didelę apimtį, prielaidas galite išdėstyti atskirame priede. 

 

Duomenų šaltiniu dėl vykdomos veiklos bazinių sąnaudų, kurios turi būti pateiktos grynųjų pajamų skaičiavimų formos priedo 1 lentelėje, rekomenduojame laikyti įmonės praėjusių metų veiklos ataskaitos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 5, 6, 12, 13, 14 priedus.

 

Aktuali grynųjų pajamų skaičiavimo forma pateikiama čia:


https://skelbimai.apva.lt/lt/finansine-analize.html

 

Iškilus klausimams dėl šios metodikos, maloniai prašome kreiptis į APVA Finansų departamento Planavimo ir ataskaitų skyrių.

 

documentsclearing.com nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose