Dėl projektų registracijos formų priėmimo į rezervinį sąrašą

Liepos 26 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra pradėjo Projektų registracijos formų, kompensacinėms išmokoms pagal Klimato kaitos specialiąją programą gauti, individualiuose gyvenamosios paskirties namuose panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, priėmimą į rezervinį sąrašą.
Projektų registracijų formų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 10 darbo dienų trukmės laikotarpis nuo paskelbimo apie Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymą.
Projekto registracijos formos, kurios išsiųstos ar pristatytos vėliau nei rugpjūčio 9 d.(imtinai), bus nevertinamos ir atmetamos.

Dalintis socialiniuose tinkluose