Dėmesio: jau galima teikti išlaidų kompensavimo prašymus

Informuojame, kad fiziniai asmenys, kuriems buvo rezervuotos kompensacinės išmokos, jeigu jau įsirengė saulės elektrines ar pasikeitė senus neefektyvius katilus į naujus, gali teikti išlaidų kompensavimo prašymus per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/.  

Visus privalomus dokumentus kartu su išlaidų kompensavimo prašymu prašome pateikti per APVIS informacinę sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti dokumentai nebus vertinami.

Dažniausiai daromos klaidos, teikiant išlaidų kompensavimo prašymus katilams/šilumos siurbliams:

• Nepatikslinamas įrenginio galingumas pagal faktiškai įdiegtos įrangos galingumą;

• Nepatikslinamas faktiškai įdiegtos įrangos sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) arba naudingumo koeficientas (COP);

• Nepridedami prašomi pateikti dokumentai (pvz. pareiškėjo gyvenamojo namo ir jame įdiegtos naujos įrangos su parametrų lentele fotonuotraukos, dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę  naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos, įrenginio paso ir (ar) techninės specifikacijos kopijos, gamintojo pateiktas dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, ir pan.).

Dažniausiai daromos klaidos, teikiant išlaidų kompensavimo prašymus saulės elektrinėms:

• Nepatikslinamas įrenginio (saulės modulių ir/ar inverterio) galingumas pagal faktiškai įdiegtos įrangos galingumą;

• Nepridedami prašomi pateikti dokumentai.

• Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nenurodoma elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia.

• Įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti ne registracijos formoje nurodytam asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui.

Taip pat informuojame, kad  po 2019 m. liepos 2 d. įdiegus elektrines iki 10 kW, projekto veiklos pabaiga laikoma ne VEI pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą data, bet elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos data. Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, su išlaidų kompensavimo prašymu prašome pateikti elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius deklaraciją, kurios forma nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 3 priede. Laisvos formos deklaracijos  netinkamos.

Primename, kad finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo (60 d. terminas skaičiuojamas nuo paskutinio patikslinimo) ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei APVA atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

Dalintis socialiniuose tinkluose