ES fondų investicijos – aplinkos oro kokybės gerinimui

Informuojame, jog vakar, gegužės 11 d., buvo skirtas finansavimas paskutiniam iš 5 suplanuotų 2014–2020 metų ES fondų lėšomis finansuojamų priemonės „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ projektų.
Šios priemonės projektais bus prisidedama prie didžiųjų Lietuvos miestų aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo. Tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių.
Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės gerinimo projekto įgyvendinimo metu numatytas parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas ir įsigyti 10 gatvių valymo ir priežiūros įrenginių. Projekto metu bus įvykdytos 2 visuomenės informavimo kampanijos. Pirmoji bus skirta informuoti gyventojus apie asmeninio naudojimo transporto priemonių įtaką, ypač susijusią su naudojamais degalais, aplinkos oro kokybei. Taip pat gyventojų galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos iš transporto priemonių mažinimo ir aplinkos oro kokybės gerinimo. Antroji – apie šilumos gamybai namų ūkiuose pasirenkamo kuro įtaką aplinkos oro kokybei ir gyventojų galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos iš namų ūkių šildymo įrenginių mažinimo. Taip pat bus informuojama apie aplinkos oro kokybės gerinimą ir galimas neatsakingo elgesio (deginimo) pasekmes. Bendra projekto vertė siekia 3 mln. eurų.
Panašaus pobūdžio projektai jau įgyvendinami Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Šių projektų įgyvendinimui skirta iki 85 proc. investicijų iš ES fondų, likusią lėšų dalį turės skirti pačios savivaldybės.

Futuro Sostenibile nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose