ES fondų investicijos – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemoms Elektrėnų savivaldybėje

Lapkričio 27 dieną Aplinkos projektų valdymo agentūra prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” pasirašė projekto “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje” sutartį. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimui skirta 1,9 mln. eurų 2014-2020 m. ES fondų investicijų.
Pagal sutartį planuojama įgyvendinti keturias veiklas: geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Elektrėnų ir Vievio miestuose, bus statomi geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Kareivonyse ir nuotekų valymo įrenginiai Pakalniškėse.
Esamų inžinierinių tinklų būklė yra gana prasta Elektrėnų ir Vievio miestuose. Didžiąja dalimi pakloti plieniniai vamzdžiai, kurie yra nusidėvėję, nesandarūs, paveikti korozijos. Dėl korozijos įvyksta plieninių vamzdžių prarūdijimai, vamzdžių skilimai. Tai sukelia avarijas ir vandens, nuotekų nutekėjimus. Dėl korozijos vamzdynuose susikaupusios rūdžių sąnašos sukelia nepageidaujamą antrinį tiekiamo vandens užteršimą. Tai yra nepriimtina nei ekologiniu, nei higieniniu, nei ekonominiu požiūriu. Atsižvelgiant į problemą, projekto apimtyje numatoma rekonstruoti apie 1,79 km vandens tiekimo bei apie 1,88 km nuotekų surinkimo tinklų Elektrėnų mieste.
Vievio mieste dalis gyventojų neturi galimybės naudotis viešąja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema, todėl naudojasi vietiniais geriamojo vandens šuliniais, nuotekų surinkimo šuliniais, išgriebimo duobėmis. Siekiant, kad patikima vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos paslauga naudotųsi kuo daugiau gyventojų, būtina plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus. Vievio mieste numatoma naujai pakloti apie 3,83 km vandens tiekimo bei apie 4,40 km nuotekų surinkimo tinklų.
Projektas “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje” finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Dalintis socialiniuose tinkluose