Projekto sutarties forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (4 priedas).

  • Aktualią projekto sutarties formos redakciją galite atsisiųsti čia >>>

 

Specialiosios projekto sutarties sąlygos yra pritaikomos pagal tam tikrą projektą, neprieštaraujant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir atitinkamame projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytiems reikalavimams ir laikantis aukščiau nurodytos projekto sutarties formos.
Kiekvienam projektui parengta projekto sutartis bus pateikta pareiškėjui gavus Aplinkos ministerijos sprendimą dėl projekto finansavimo.

  • Duomenų mainų svetainės naudotojo duomenų forma >>>

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.