TVARKA

  • Mokėjimo prašymų teikimo aprašas >>>

(patvirtintas 2014 m. lapkričio 27 d. Agentūros direktoriaus įsakymu „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo” Nr. T1-190, pakeistas Agentūros direktoriaus įsakymais „Dėl Procedūrų vadovo pakeitimo ir papildymo”:  2015 m. lapkričio 6 d. Nr. T1-83, 2016 m. gegužės 27 d. Nr.T1-54, 2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-45, 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. T1-218)

FORMOS

  • Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo pažyma (iki 2018-12-31) >>>
  • Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo pažyma (nuo 2019-01-01) >>>
  • Komandiruočių išlaidų suvestinės pažyma >>>
  • Darbo sutarčių, pakeitimų ir įsakymų pažyma >>>

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.