(pritarta 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 22)

patvirtinta Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-11-27 d. įsakymu Nr. T1-190 (keista Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021-01-29 d. įsakymo Nr. T1-22 ir Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022-08-05 d. įsakymo Nr. T1-300 redakcija)