PAKEITIMŲ NURODYMAI

Visus rangos sutarčių pakeitimų nurodymus (toliau – pakeitimų nurodymus) projekto vykdytojas privalo suderinti su Agentūra iki mokėjimo prašymo, kuriame deklaruojamos išlaidos, patirtos pagal pakeistas rangos sutartis, pateikimo dienos.

Sutarčių pakeitimai gali būti atliekami dėl:

  • – darbų sutarties termino pratęsimo;
  • – atsisakomų/ nevykdomų sutartyje numatytų darbų;
  • – papildomų, sutartyje nenumatytų, darbų įtraukimo;
  • – kadastrinių matavimų metu atliktų patikslinimų;
  • – darbų (medžiagų) pakeitimo kitais darbais (medžiagomis);
  • – kitų sąlygų (nustatytų klaidų taisymas, įkainių pasikeitimai ir pan.).

 

Atmintinėje projektų vykdytojams dėl pakeitimo nurodymo yra projektų vykdytojams išdėstyta pakeitimo nurodymo pildymo ir teikimo Agentūrai tvarka. Projekto vykdytojas, teikdamas pakeitimo nurodymą Agentūrai, pateikia šiuos dokumentus:

  • – atspausdintą pakeitimo nurodymą su aprašomąja dalimi, pasirašytą atsakingų asmenų (rangovo, inžinieriaus, užsakovo) (Pakeitimo nurodymo forma);
  • – pakeitimo nurodymo finansinę dalį (žiniaraščių pakeitimo lentelę) elektroniniu būdu per SSĮP (Pakeitimo nurodymo finansinės dalies forma);
  • – papildomus dokumentus, atsižvelgdamas į Atmintinę projektų vykdytojams dėl pakeitimo nurodymo.


Rangos sutarties pakeitimo nurodymo finansinės dalies perdavimas SSĮP sistemoje išsamiau aprašytas SSĮP projekto vykdytojo vadove (SSĮP projekto vykdytojo vadovas).

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.