Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo projektą pagal kurį fiziniai asmenys gali gauti
dotaciją už saulės elektrines arba jų dalis iš nutolusių saulės elektrinių parkų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos
plėtros programos pažangos priemonę Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių
integraciją į elektros tinklus“.

Projekto tikslas – skatinti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą namų ūkiuose.

Planuojama, kad iki 2025 m. pabaigos papildomai bus naudojama 99,08 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros
energijos gamybai namų ūkių reikmėms, taip kasmet sumažinant 41 tūkst. tonų CO2.

Įgyvendinant projektą bus didinama atsinaujinančių energijos išteklių dalis, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus. Papildomai 99,08 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės vietinės elektros energijos gamyba ir sistemos patikimumą, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai
(sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšų.

Projekto vertė – 32 mln. Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. rugpjūčio 31 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai projektą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Projekto finansavimo sąlygų aprašas (žiūrėti priedus):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ed3daa01c8611eeb233e8b04dc9bb3d

2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr