ES LIFE programos lėšos – mažųjų žąsų apsaugai Europoje

Šią savaitę Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) su Lietuvos ornitologų draugija pasirašė LIFE projekto „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos“ finansavimo sutartį.
Projektu siekiama prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio susitarimo atkuriant mažosios žasies Fenoskandinavijos populiacijos palankią apsaugos būklę, kaip numatyta rūšies apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet vidutiniškai padidėjant 5%.
Šis projektas apima 100% mažosios žąsies Fenoskandinavijos populiacijos, numatydamas priemones migraciniame rūšies kelyje. Prisidedant prie šio tikslo, taip pat bus įgyvendinami ir ES šalių-narių įsipareigojimai ES Direktyvoms ir tarptautinėms konvencijoms.
Pagrindiniai projekto tikslai:

  1. Sumažinti klimato kaitos poveikį rūšies Fenoskandijos populiacijai, sukuriant mažajai žąsiai svarbių teritorijų tinklą Europoje.
  2. Išplėsti mažajai žąsiai svarbių teritorijų tinklą atsižvelgiant į besikeičiančius populiacijos migracinius ypatumus.
  3. Pagerinti ir užtikrinti ilgalaikes rūšies apsaugos perspektyvas patvirtinant tris nacionalinius rūšies apsaugos planus.
  4. Prisidėti prie tarptautinių pastangų išsaugant mažąją žąsį bei kitas nykstančias vandens paukščių rūšis Europoje bendradarbiaujant su kitomis AEWA apsaugos iniciatyvomis.
  5. Šviesti visuomenę vietos ir tarptautiniu lygiu, įtraukiant įvairias visuomenės grupes.

Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 5 mln. eurų. Iš jų virš 4 mln. eurų sudaro Europos Bendrijos lėšos.


Fenoskandija – geografinis ir geologinis terminas, nusakantis teritoriją, apimančią Skandinavijos ir Kolos pusiasalius, Suomiją ir dalį Karelijos.
Mažoji žąsis (Anser erythropus)  – rečiausia žąsis perinti Europoje, jos Fenoskandinavijos populiacija vertinama apie 100 individų. Rūšis priskiriama globaliai nykstančių paukščių kategorijai ir ji atsidūrė ties išnykimo riba. Šios žąsys peri Norvegijos šiaurėje, žiemoja Graikijoje, vos dviejose vietovėse – Kerkini ežere ir Evros deltoje, o pavasario migracijos kelias driekiasi per Lietuvą. Iš visų per Lietuvą praskrendančių laukinių žąsų, mažoji žąsis visada buvo pati rečiausia, ir dažniausiai stebima gausiuose baltakakčių žąsų būriuose. Pastaraisiais metais tiek dėl patobulėjusios stebėjimo technikos, tiek dėl sukauptų stebėjimo žinių, mažosios žąsys nuo 2016 metų Lietuvoje stebimos kasmet.

Dalintis socialiniuose tinkluose