Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo projektą pagal kurį fiziniai asmenys gali gauti dotaciją už saulės elektrinių įsirengimą namų ūkiuose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonę Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“.

Projekto tikslas – skatinti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą namų ūkiuose.

Planuojama, kad  iki 2024 m. pabaigos namų ūkiuose papildomai bus įrengta mažiausiai 123,84  MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, taip kasmet sumažinant mažiausiai 48,39 tūkst. tonų CO2.

Įgyvendinant projektą bus didinama atsinaujinančių energijos išteklių dalis, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus. Papildomai 123,84 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės vietinės elektros energijos gamyba ir sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 40 mln. Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – nuo 2023 m. balandžio d. 28 iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai projektą reglamentuojantys teisės aktai:

  1. Projekto finansavimo sąlygų aprašas (žiūrėti priedus):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6af9b690d53011ed9978886e85107ab2

  1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  1. Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita:

https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/02/b-dalis_saules-elektriniu-irengimo-fi_12_03_versija.pdf