AIE namų ūkiams (įsigijimas iš elektrinių parkų)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo projektą pagal kurį fiziniai asmenys gali gauti dalinę kompensaciją už saulės elektrinės  dalies įsigijimą iš saulės elektrinių parkų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“.

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą ir įsigijimą taip padidinant atsinaujinančių išteklių energijos dalį galutiniame energijos balanse.

Planuojama, kad įgyvendinus šį projektą iki 2023 m. namų ūkiuose bus naudojama apie 41 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms. Papildomai 41 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos. Įrengus 41 MW instaliuotos galios kasmet vidutiniškai bus sutaupoma 24,6 tūkst. tonų CO2. 

Projektas finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo lėšų.

Projekto vertė – 14 711 333,00 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – nuo 2019 m. lapkričio 27 d. iki 2023 m. rugsėjo 1d.

Pagrindiniai projektą reglamentuojantys teisės aktai:

Viešai skelbiamą statistiką apie projekto rezultatus galite rasti čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika