Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas panaudojant Ateities ekonomikos DNR plano lėšas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo projektą pagal kurį fiziniai asmenys gali gauti dalinę kompensaciją už saulės elektrinių įsirengimą namų ūkiuose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“
13.1.2-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą.

Planuojama, kad įgyvendinus šį projektą iki 2023 m. namų ūkiuose bus įrengta apie 142 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms. Papildomai 142 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos. Įrengus 142 MW instaliuotos galios kasmet vidutiniškai bus sutaupoma 85,2 tūkst. tonų CO2.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto vertė – 48.494.953,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31d.

Pagrindiniai projektą reglamentuojantys teisės aktai:

Viešai skelbiamą statistiką apie projekto rezultatus galite rasti čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika