Katilų keitimas namų ūkiuose

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo projektą pagal kurį fiziniai asmenys gali gauti dalinę kompensaciją už neefektyviai biomasę naudojančių katilų pakeitimą į 5 klasę atitinkančius biokuro katilus ar šilumos siurblius.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose.

Uždavinys – paskatinti namų ūkius neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus pakeisti į efektyvesnes technologijas (šilumos siurblius, biokuro granulėmis kūrenamus katilus, atitinkančius 5 klasę), taip sumažinant pirminės energijos suvartojimą šilumos gamybai ir karšto vandens ruošimui, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Planuojama, kad senų katilų pakeitimas naujais individualiais katilais bei kitomis efektyvesnėmis technologijomis leis daugiau nei 40 proc. sumažinti šiuo metu namų ūkiuose individualiai sunaudojamo biokuro kiekį. Kartu bus sumažinta ir oro tarša – dėl mažiau sunaudojamo biokuro bus mažiau į aplinką išmetama kietųjų dalelių. ŠESD kiekio mažėjimas prisidės prie neigiamų klimato kaitos padarinių mažinimo. Socialinė-ekonominė nauda, kurios tikimasi įgyvendinus Projektą: pakeista ne mažiau kaip 8.400 neefektyvių biokuro katilų į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, kurios leis kasmet po Projekto pabaigos sutaupyti daugiau nei 98 tūkst. tne energijos. 

Projektas finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo lėšų.

Projekto vertė – 27 801 121,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – nuo 2019 m. kovo 5 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai projektą reglamentuojantys teisės aktai:

Viešai skelbiamą statistiką apie projekto rezultatus galite rasti čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika