Kviečiame organizuoti viešuosius projektų aptarimus

Skatiname ES investicijų projektų vykdytojus organizuoti projektų viešuosius aptarimus ir apie juos skelbti www.esinvesticijos.lt. Esame įsitikinę, kad ypatingai svarbu pristatyti visuomenei planuojamus viešuosius projektus – valstybinius ir regioninius. Šie projektai paliečia daugelį žmonių, todėl labai svarbu su jais iš anksto aptarti tai, ką planuojate daryti.
Pareiškėjai ir projektų vykdytojai raginami kviesti į susitikimus vietos gyventojus, bendruomenes, aktyviai įtraukti jas į savo veiklą, tartis ir bendrauti su žmonėmis, kuriems ir yra skirti būsimi projektai. Viešosios konsultacijos, aptarimai su bendruomenėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis, skatina grįžtamąjį ryšį,  padeda projekto vykdytojams efektyviau vykdyti projektą, sulaukti palaikymo.
Prašome apie kiekvieną organizuojamą viešąjį aptarimą paskelbti čia: http://www.esinvesticijos.lt/lt/investuojuatsakingai.
Aktyviausi pareiškėjai, projektų vykdytojai, savivaldybės, kuriose šie projektai yra vykdomi, bus apdovanoti specialiais prizais – pastatomosiomis žymomis su iniciatyvos logotipu. Aktyviausieji, daugiausiai viešųjų aptarimų planuojantys ir organizuojantys projektų vykdytojai, savivaldybių atstovai bus kviečiami dalyvauti ES investicijų projektų vykdytojams skirtuose „Gerosios praktikos mainų“ renginiuose, kuriuos artimiausiu metu planuoja organizuoti Finansų ministerija.
Finansų ministerijos inf. 

WordPress.com nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose