AKTUALI INFORMACIJA fiziniams asmenims, įgyvendinantiems projektus

Aplinkos projektų valdymo agentūra pradėjo skelbti kompensacijos gavėjų sąrašą pagal Klimato kaitos specialiąją programą gauti, individualiuose gyvenamosios paskirties namuose panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius.
Kompensacijos gavėjas esantis sąrašuose turėtų pradėti įgyvendinti projektą, t.y. įsirengti įrenginį ar įrenginius, kuriems rezervuota kompensacinė suma. Taip pat ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti mokėjimo prašymą su pagrindžiančiais dokumentais.
Jei projektas jau įgyvendintas, mokėjimo prašymą galima bus teikti, kai bus pabaigtos vertinti visos Projekto registracijos formos ir sudarytas bei paskelbtas galutinis galimų kompensacijos gavėjų sąrašas.
Mokėjimo prašymo forma ir būtinų pateikti dokumentų sąrašas bus paskelbtas www.apva.lt tinklapyje, kai bus pabaigtas Projektų registracijos formų vertinimas ir paskelbtas galutinis galimų kompensacijos gavėjų sąrašas.
Jeigu dėl kokių nors priežasčių neįgyvendinsite projekto, tuomet iki 2018 m. gruodžio 1 d. turite informuoti Aplinkos projektų valdymo agentūrą.
Neinformavus Aplinkos projektų valdymo agentūrą iki 2018 m. gruodžio 1 d., kad projektas nebus įgyvendintas, neteksite galimybės gauti kompensacinę išmoką šiai priemonei vienerius metus.
Patikrinus pateiktą mokėjimo prašymą ir pateikus privalomus dokumentus, bus atlikta projekto patikra įgyvendinamoje vietoje.
Projekto išlaidos apmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pareiškėjo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje nerandama trūkumų.

Dalintis socialiniuose tinkluose