Gamtininkų bendruomenei pristatytas LIFE integruotasis projektas

Vakar, balandžio 5 d., Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre, Vilniuje, įvyko pirmojo šalyje LIFE integruotojo projekto pristatymas. Jo metu saugomų teritorijų sistemos darbuotojai, nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų bei mokslo srities atstovai buvo supažindinti su integruotojo projekto, finansuojamo LIFE programos lėšomis, idėja ir tikslais, numatomomis įgyvendinti veiklomis, priemonėmis ir laukiamais rezultatais. Renginio dalyviai galėjo iš arčiau susipažinti su projekto partnerių organizacijomis bei atsakomybėmis projekte.
Renginį atidaręs aplinkos viceministras Martynas Norbutas, pažymėdamas projekto reikšmę Lietuvai, akcentavo investicijų į saugomų teritorijų ir Natura 2000 tinklo kuriamos pridėtinės vertės visuomenei bei kiekvienam piliečiui pristatymo svarbą. „Saugomos teritorijos ir Natura 2000 tinklas nėra vien tik apribojimai ir draudimai, dėl to svarbu kalbėti apie įtrauktį, ir būtent per ją keisti požiūrį parodant, kokia nauda asmeniškai kiekvienam piliečiui tenka, kad turime tokį tinklą, kad investuojame į jo priežiūrą ir išlaikymą. Turime siekti suvokimo, kad gamtos apsauga yra ne tik sistemos darbuotojų rūpestis, bet kiekvieno iš mūsų piliečio pareiga“, – renginyje kalbėjo M. Norbutas.
Pristatydamas LIFE programą bei jos finansuojamų integruotųjų projektų vaidmenį aplinkos apsaugai Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas Algirdas Klimavičius pabrėžė, kad integruotas projektas turėtų tapti katalizatoriumi mobilizuojant lėšas kituose fonduose, kad Natura 2000 tinklas taptų efektyvesnis, o jo apsauga ir tvarkymas vyktų integruotu būdu. Pasak A. Klimavičiaus, projektas suteiks galimybę pajudėti nuo pasyvios aplinkosaugos prie aktyvios gamtotvarkos ir ekosistemų atkūrimo veiklos.
Pristatant projekto veiklas taip pat buvo detalizuotos naujai institucinės struktūros apimtyje įsteigto specializuoto ekspertinio padalinio – Metodinio analitinio centro – veiklos ir atsakomybės. Pristatyti per ateinantį dešimtmetį planuojami pritaikyti inovatyvūs gamtosaugos sprendiniai. Daug dėmesio skirta partnerystės svarbai bei saugomų teritorijų sistemos darbuotojų palaikymo skatinimui. „Reali jėga, slypinti už partnerių-institucijų pavadinimų, yra žmonės. Komandą, kuri dirbo du metus rengdama paraišką, šiuo metu baigia papildyti nauji nariai, ir visos komandos siekis yra ir toliau išlaikyti tikrosios partnerystės ir bendro darbo principus. Tačiau svarbu suprasti, kad komanda – ne tik projekte dirbantys žmonės, bet ir organizacijų vadovai, kurių dalyvavimas ir palaikymas yra būtinas. Juk projektas nėra savitikslis, jis – visų partnerių organizacijų dalis ir įrankis strateginių tikslų pasiekimui visai institucinei sistemai, susijusiai su saugomų teritorijų valdymu. “ – pranešimo metu dėstė projekto grupės vadovė Birutė Valatkienė.
Renginio metu projekto partneriai pasidalino mintimis apie laukiančius didžiausius iššūkius, sėkmę lemsiančias tendencijas. Susirinkusiuosius VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ komunikacijos specialistė Rita Grinienė pakvietė į artimiausius projekto renginius, skatinančius patirti gamtos grožį, susipažinti su ja per asmenį išgyvenimą ir tuo pačiu prisidėti prie vietos bendruomenių tradicijų puoselėjimo ir verslumo skatinimo. Daugiau apie pirmąjį gamtos festivalį: http://bef.lt./index.phpid=16&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=390&cHash=d73a98dea241031aa66afa9c0bc177c7
Apibendrindamas LIFE integruotojo projekto vaidmenį Natura 2000 tinklui ir saugomų teritorijų sistemai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis pažymėjo, kad visgi vienas didžiausių partnerių iššūkių bus suderinti projekto veiklas su jau pradėtais projektais ar suprojektuotais darbais. „Tik apjungę jėgas bei veikdami sinergijoje mes pasieksime maksimalų rezultatą“, – teigė A. Stanislovaitis ir paragino partnerius pokyčių sistemoje siekti koordinuotai.
Kviečiame susipažinti su renginio akimirkomis ir pranešimais >>>

Dalintis socialiniuose tinkluose