Gamtinių vertybių išsaugojimas

Krekenavos regioninio parko lankytojų centre įvyko susitikimas apie Natura 2000 teritorijos – Nevėžio upės slėnio ties Vadaktėliais – pievų plotų priežiūrą. Ši teritorija yra išskirtinė dėl  vertingų pievų buveinių, tokių kaip Šienaujamos mezofitų pievos, Stepinės pievos, medžiais apaugusios ganyklos.

 

Kad pievų buveinės neišnyktų, plotus reikia reguliariai prižiūrėti – neleisti užželti krūmais, šienauti ar ganyti gyvulius. Gamtosaugininkai ieško ekonomiškai pagrįsto ilgalaikio sprendimo teritorijų palaikymui. Kiekviena teritorija yra unikali – su savomis ypatybėmis ir specifika. Visgi, egzistuoja kai kas bendro – siekiant užtikrinti tęstinumą, esminiu dalyku tampa vietos gyventojų interesai. Jie yra tokie pat svarbūs kaip ir Europos bendrijos svarbos buveinių apsauga. Su vietos ūkininkais buvo diskutuojama kaip abipusiai naudingai  prisidėti prie gamtinių vertybių išsaugojimo,  kartu ieškoti geriausių sprendimų tiek žmogui, tiek gamtai.

 

Susitikimas organizuojamas ieškant ilgalaikių tiek saugomoms gamtos vertybėms, tiek socioekonominiu požiūriu minėtos teritorijos geros būklės palaikymo galimybių ir vyksta įgyvendinant projektą ,,Tvarkytų Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000" teritorijų valdymo rekomendacijų parengimo paslaugos".

 

www.vstt.lt inf. ir nuotr. 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose