Gamtotvarkos projektams – beveik 60 mln. eurų

2017-ieji buvo derlingi mūsų Gamtotvarkos skyriui, kuris toliau sėkmingai tęsė ankstesniais metais pradėtus darbus ir ryžtingai ėmėsi naujų įgyvendinimo. Šiemet buvo pasirašytos net 67 naujos sutartys ir taip duotas startas svarbiems projektams, skirtiems mūsų ir mus supančios aplinkos gerbūviui kurti. Gamtotvarkos projektams šiemet buvo skirta kone 60 mln. eurų Europos Sąjungos, Valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų.
Pernai prasidėjo priemonės „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų įgyvendinimas. Pagal šią priemonę bus tvarkomi 6 valstybinės reikšmės parkai (Biržų Astravo, Trakų Vokės ir Kurtuvėnų dvarų, Vilniaus Sapiegų dvaro parkas, Raudonės ir Panemunės pilių parkai Jurbarko rajone), be to, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vykdys saugomų teritorijų pritaikymo lankymui projektą. Be to, prasidėjo ir priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų įgyvendinimas. Bus atnaujinami savivaldybių bendrieji planai, tvarkomi apleisti, bešeimininkiais pripažinti statiniai, formuojamos miestų želdynų teritorijos, tvarkomi įvairūs kraštovaizdžio elementai.
Toliau sėkmingai buvo vykdomi 2016-aisias pradėti priemonės „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ (04.3.1-APVA-V-003) projektai. Įsibėgėjo priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ (05.1.1-APVA-V-004) projektų įgyvendinimas. 2017 metais buvo pasirašytos dvi naujos sutartys. Taip pat sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas“, kurio metu buvo įsigyta aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistema, leisianti atlikti tikslesnes ir patikimesnes orų prognozes. Baigtas ir „Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės techninių pajėgumų atnaujinimo ir tobulinimo“ projektas, kurio metu įsigyta 70 specializuotų automobilių.
Pagal priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ (05.4.1-APVA-V-017) įgyvendinami dviejų tipų projektai. Pirmieji pradėti dar 2016 metais ir tęsti 2017-aisiais, yra skirti informuoti bei šviesti visuomenę apie aplinką ir darnų vystymąsi. Pagal antruosius yra tvarkomi bei rekonstruojami 5 šalies muziejai: vykdomas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas, Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija, VĮ Dubravos eksperimentinės–mokomosios miškų urėdijos arboretumo atnaujinimas, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas, taip pat pasirašyta sutartis su Lietuvos zoologijos sodu.
Priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ (05.5.1-APVA-V-018) projektai labai svarbūs išsaugant gyvąją Lietuvos gamtą ir ekosistemas. Pagal šią priemonę įgyvendinami 5 projektai – vienas jų sėkmingai baigtas 2017 m. Projekto „Saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas“ metu buvo parengti 145 saugomų teritorijų planavimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo dokumentai. 2017 metais taip pat buvo pasirašytos 4 labai svarbios sutartys: „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos parengimas“, „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“, „Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas“ ir „Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose