Gamykloje išrūšiavus atliekas, mažiau jų pateks į sąvartynus

2003 metų kovo 26 dieną visos aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės – Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Elektrėnų, Vilniaus rajono bei miesto ir Ukmergės – įkūrė uždarąją akcinę bendrovę „VAATC” (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras). Bendrovė įkurta siekiant įgyvendinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projektą bei organizuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą. 

 

Vykdant šias užduotis, buvo uždaryti apskrities rajonuose buvę šiukšlynai ir Kazokiškėse pradėjo veikti bendras sąvartynas, į kurį suvežamos atliekos iš visos apskrities.

 

2010 metais VAATC pradėjo vykdyti projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Šiam projektui vykdyti iš Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinių fondų skirta 29 235 229 eurų parama. Vykdomo projekto tikslas – sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, užtikrinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, užtikrinti saugų atliekų šalinimą.

 

Įgyvendinamu projektu siekiama Vilniaus apskrityje užtikrinti maksimalų atliekų išrūšiavimą jų susidarymo vietoje ir rūšiavimo įrenginiuose (gamykloje), bioskaidžias atliekas apdorojant, antrines žaliavas perdirbant, o likusias po rūšiavimo, netinkamas perdirbti atliekas, turinčias aukštą energetinę vertę panaudojant energijos gamybai sudeginant kogeneracinėje jėgainėje.

 

Siekiant sumažinti apdorojamų atliekų kiekius, gyventojai skatinami jas rūšiuoti , t. y. kiek įmanoma daugiau atliekų atskirti jų susidarymo vietoje. Dėl to individualių namų gyventojams dalinamos specialios kompostavimo dėžės, atliekas jie gali palikti specialiuose konteineriuose, vadinamuosiuose varpeliuose, Ukmergės privačių namų gyventojams išdalinti maišai, į kuriuos jie gali krauti skirtingos rūšies atliekas.

 

Vilniaus apskrityje šiuo metu veikia 6 žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės, 26 stambių atliekų surinkimo aikštelės.

 

Likusios po rūšiavimo jų susidarymo vietoje atliekos keliaus į šiuo metu Vilniuje statomą atliekų rūšiavimo ir apdorojimo gamyklą, kurioje montuojami mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai.

 

Planuojama, kad įmonėje per metus iš bendro komunalinių atliekų srauto pavyks ištraukti apie 36 000 tonų perdirbimui tinkamų atliekų: beveik 8 000 tonų popieriaus bei kartono, apie 7 000 tonų stiklo, daugiau nei 16 000 tonų plastiko ir daugiau nei 5 000 tonų įvairių metalų.

 

Iš viso gamykla bus pajėgi priimti iki 277 tūkstančių tonų komunalinių atliekų iš visų Vilniaus apskrities savivaldybių. Planuojama, kad iki penktadalio šioje gamykloje perrūšiuotų atliekų bus tinkamos perdirbimui, 50 proc. antriniam panaudojimui netinkamų atliekų bus paruošta kaip kuras deginimui, ir iki 20 proc. perdirbimui ar deginimui netinkamų atliekų bus išvežama į Kazokiškių sąvartyną. Likusi dalis – atliekų masės sumažėjimas biodžiovinimo procese, kuriame, panaudojant biologinio irimo metu išsiskiriančią šilumą, atliekos bus sausinamos.

 

Įmonėje bus įdiegta pažangi oro valymo sistema su vakuumo siurbliais ir biofiltrais, kurie užtikrins, kad į aplinką patektų tik nuo kvapų ir dulkių išvalytas ir bekvapis oras.

 

Deginimui tinkamos atliekos bus ruošiamos specialiose biodžiovinimo tuneliuose, kuriuose susidarys 70 laipsnių temperatūra, užtikrinsianti, kad atliekos džiūtų natūraliai bei būtų higienizuotos. Šis procesas visiškai saugus, nesusidaro sprogios dujos. Iš atliekų pašalinta drėgmė kurui suteiks daugiau kaloringumo, tad iš to paties atliekų kiekio bus galima išgauti santykinai daugiau šilumos energijos.

 

Tikimasi, kad statoma rūšiavimo gamykla padės įgyvendinti Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą 2014-2020 metams, kuriame nurodyta užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentų 2000 metais susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų ir užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 procentų (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.

 

www.gzeme.lt inf. (A. Kaniūtė aut.)

 

Dainiaus Vyto nuotr.

Dalintis socialiniuose tinkluose