Gautos 3 paraiškos pagal LAAIF programą oro taršai mūsų šalyje mažinti

Rugsėjo 11 d. pasibaigus kvietimui teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Oro apsauga“, Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) iš juridinių asmenų ir įmonių filialų gavo 3 paraiškas už 401,5 tūkst. eurų.

Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys projektams, susijusiems su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.

Prašymus projektų finansavimui gauti pateikė UAB „Bremena“ („Katilinės išmetamų dūmų taršos sumažinimas“ ), UAB „Kristensen & Kristensen“ („3 MW galios katilams skirto sauso tipo ekonomaizerio ir maišinio dūmų valymo filtro ir kita įranga“) ir AB „Panevėžio Energija“ („Kėdainių ŠTR Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas“). Projektuose numatytos įgyvendinti priemonės prisidėtų prie mažesnio energijos poreikio bei į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo.

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą 2020 metams buvo numatyta 2 mln. eurų. Kadangi gauta mažiau paraiškų negu tikėtasi, bus sprendžiama ar likusioms lėšoms skelbti naują kvietimą ar lėšas skirti kitoms aplinkosaugos krypties investicijoms.

Agentūra prašymus finansavimui gauti preliminariai planuoja įvertinti iki 2020 m. lapkričio 13 d.

Dalintis socialiniuose tinkluose