Šiaulių miesto ir priemiestinių gyvenviečių gyventojams – geresnės kokybės vanduo

Informuojame, jog sėkmingai įgyvendintas ES lėšomis finansuojamas projektas „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“. Juo buvo siekiama pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę.
 
Atlikus Lepšių vandenvietės rekonstrukciją ir pastačius vandens gerinimo įrenginius buvo užtikrinti iš vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai. Tai sudaro galimybę į centralizuotus tinklus tiekiamo geriamojo vandens kiekį iš šios vandenvietės padidinti iki 40 proc. nuo viso bendro geriamojo vandens poreikio. 
 
Tad higienos normas atitinkantis vanduo po projekto įgyvendinimo pasiekia apie 40 proc. daugiau Šiaulių miesto ir priemiestinių gyvenviečių gyventojų.
 
Galime pasidžiaugti, jog net 41 533 gyventojams yra teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių.
 
Šio projekto įgyvendinimui iš ES lėšų buvo skirta 1 885 439,83 Eur, projekto vykdytojo UAB „Šiaulių vandenys“ lėšos sudarė 99 233,68 Eur. Viso projekto vertė 1 984 673,51 Eur.
 

Prieš įgyvendinant projektą Šiaulių miesto ir priemiestinių gyvenviečių gyventojams vanduo buvo tiekiamas iš 3-jų vandenviečių – Birutės (apie 56 proc.), Bubių (apie 34 proc.) ir Lepšių (apie 10 proc.).

 

Įgyvendinus projektą (po Lepšių vandenvietės rekonstravimo) vandens tiekimas iš Bubių vandenvietės buvo nutrauktas 2015 m. gruodžio mėn., o pati vandenvietė konservuota. Šiuo metu geriamasis vanduo į tinklą tiekiamas iš dviejų Šiaulių miesto vandenviečių, t.y. Birutės (užtikrina apie 60 proc. poreikio) ir Lepšių (apie 40 proc.).


 

www.15min.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose