Europos šalių gerųjų praktikų aplinkos investicijų valdyme sklaida

2015 m. gruodžio 8-9 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Europos Komisijos TAIEX-REGIO „Peer to peer“ programa organizavo seminarą Vilniuje „Gerosios aplinkosaugos investicijų valdymo praktikos“. Renginyje dalyvavo Europos Komisijos, Lietuvos, Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Kroatijos, Latvijos,  Rumunijos ir Slovėnijos atstovai.

 

Agentūra renginį iniciavo siekdama paskatinti tarptautinę gerųjų praktikų sklaidą ir pagerinti esamas aplinkosaugos valdymo procedūras, sumažinant administracinę naštą tiek projektų vykdytojams, tiek tarpinėms institucijoms.

 

Reiktų pabrėžti, jog Agentūra, turėdama rezultatyvią bendradarbiavimo su Estijos ir Latvijos atitinkamomis institucijomis patirtį, šį kartą į diskusijas įtraukė platesnę tarptautinę bendruomenę. 

 

Seminaro metu aptartos kiekvienos šalies gerosios praktikos, galimybė jas pritaikyti kitų ES narių sistemose bei tolesnio bendradarbiavimo poreikis. Renginyje dalyvavusios šalys kaip geriausias Lietuvos valdymo praktikas pažymėjo mūsų GIS stebėsenos sistemą, kaštų-naudos analizės metodiką, vandentvarkos sistemos planavimą 2014-2020 m. laikotarpiui, viešųjų pirkimų priežiūros tvarką ir organizacijos veiklos valdymo kokybę.

 

Visą seminaro medžiagą rasite EK svetainėje >>>

 

Dalintis socialiniuose tinkluose