Įgyvendintas pirmas naujojo finansavimo laikotarpio projektas

Klaipėdos mieste ir rajone įgyvendintas pirmasis naujojo ES finansavimo laikotarpio projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ iš dalies finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ lėšų.

 

Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotėkų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone. Tai yra sudaryti galimybę po projekto įgyvendinimo nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis 1387 naujiems vartotojams, o vandens tiekimo paslauga – 537 vartotojams.

 

Projekto įgyvendinimo metu Klaipėdos mieste suprojektuota ir nutiesta 4,33 km vandentiekio tinklų ir 4,37 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo sistemos prisijungti 53 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos – 58 būstams.

 

Vykdant šį projektą taip pat suprojektuota ir nutiesta 13355 km magistralinio vandentiekio linija iš Klaipėdos iki Priekulės su atšakomis į Mickų, Dituvos, Kuodžių gyvenvietes. Šių gyvenamųjų vietovių gyventojai gali naudotis higienos normų reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu, tiekiamu iš Klaipėdos miesto trečiosios vandenvietės.

 

Klaipėdos rajono teritorijoje projektas įgyvendintas Agluonėnų, Dauparų, Gobergiškės, Jonušų, Šlapšiles gyvenvietėse. Suprojektuota ir nutiesta 12,144 km vandentiekio tinklų ir 20,352 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 112 būstų ir prie nuotekų šalinimo sistemos – 333 būstams.

 

Paskutinių objektų statyba užbaigta gegužės pradžioje. Dabar visi gyventojai, kuriems šio projekto įgyvendinimo metu buvo sudaryta galimybė naudotis naujai pastatytais tinklais teikiamomis centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, gali savo gyvenamųjų namų infrastruktūrą jungti prie šių tinklų.

 

Siekiant palengvinti individualių gyvenamųjų namų inžinerinių tinklų prijungimą prie centralizuotos sistemos ir sumažinti atliekamų veiksmų kiekį, įmonėje galioja vartotojų prijungimo prie inžinerinių tinklų supaprastinta tvarka, kurioje numatyta nemažai prisijungimo vykdymą lengvinančių priemonių. Pagal šią tvarką, kai laikantis statybos techninių reglamentų reikalavimų statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, nuotekų išvadų ir vandentiekio įvadų statybą sklypų ribose gyventojams leidžiama vykdyti savo jėgomis be suderinto projekto. Užpildžius nustatytos formos prašymą dėl prisijungimo, gyventojui nebereikia rūpintis tinklų pridavimo procedūromis, įmonės darbuotojai patikrina atliktų darbų kokybę (radus trūkumų informuoja gyventoją), pagal faktinę situaciją vietoje sudaro prisijungimo prie tinklų schemą ir priima tinklus pastoviam naudojimui. Gyventojui lieka tik sudaryti abonentinę sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo.

 

Bendrovė kreipiasi į gyventojus ir ragina patiems rodyti iniciatyvą, pasirenkant teisėtą nuotekų tvarkymo būdą, pajungiant ir nuvedant susidariusias nuotekas į centralizuotą nuotekų sistemą, o tuo pačiu užtikrinant geriamojo vandens kokybę, jo tiekimo patikimumą, jungiantis prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos.

 

Šio projekto tikslas bus pasiektas tada, kai visi gyventojai, kuriems buvo sudaryta galimybė naudotis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, savo namų inžinerinius tinklus prijungs prie naujai nutiestų tinklų ir su projekto vykdytoju AB „Klaipėdos vanduo“ sudarys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis.

 

Šio projekto vertė 4 211,85 tūkst. Eur, ES Sanglaudos fondo parama sudarė 3 999,24 tūkst. Eur, projekto vykdytojas ir investicijų gavėjas AB „Klaipėdos vanduo“ prie projekto prisidėjo 212,61 tūkst. Eur. Projektas įgyvendintas kartu su partneriais – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėmis. 

 

Remiantis laikraščio „Banga“ inf. 

 

www.15min.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose