Įmonių taršioms technologijoms keisti „švaresnėmis“ skirta 10 mln. eurų

Įmonių, norinčių taršias technologijas keisti mažiau taršiomis, subsidijoms šiemet iš Klimato kaitos programos bus skirta 10 mln. eurų. Būtina sąlyga paramai gauti – įmonė turi būti ES Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyvė.
Kvietimą teikti paraiškas pirmadienį paskelbė šią paramą administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Paraiškos priimamos nuo gegužės 31 d., kol pakaks šioms subsidijoms skirtųjų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 31 d.
Parama bus skiriama šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įrenginiams diegti į esamas įmonių technologines schemas. Tai įrenginiai arba sistemos alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų, atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese, dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo, automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai arba sistemos, taip pat reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos, siurbliai, kompresoriai ir kt.
Paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu per APVA informacinę sistemą APVIS.
AM inf. 

Dalintis socialiniuose tinkluose