Informacija apie 2018 m. pagrindinį ir rezervinį sąrašą pagal Klimato kaitos specialiąją programą (juridiniai asmenys)

Informacija apie pagrindinį ir rezervinį projektų sąrašą, sudarytą pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ gautas paraiškas (pridedama).

Dalintis socialiniuose tinkluose