INFORMACIJA APIE LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 948 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą“ sutiko, kad biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas būtų reorganizuojamas jungimo būdu ir prijungtas prie biudžetinės įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA), kuriai pereitų visos reorganizuojamo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) teisės ir pareigos.
Vadovaujantis minėtu nutarimu, parengtas LAAIF reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).
Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, kurios:

  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • buveinė – Vilniaus g. 28, LT-01402, Vilnius;
  • juridinio asmens kodas – 123816152;
  • duomenys apie Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kurios:

  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • buveinė – Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius;
  • juridinio asmens kodas – 288779560;
  • duomenys apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas reorganizuojamas jungimo būdu – prijungiant jį prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.
Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo išregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.
Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
Informaciją apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, finansinės būklės ataskaitas ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas galima rasti interneto svetainėse: https://skelbimai.apva.lt/veikla/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/, https://skelbimai.apva.lt/veikla/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/, http://www.laaif.lt/lt/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/, http://www.laaif.lt/lt/veikla/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/.
Planuojama reorganizavimo pabaigos data – 2018 m. kovo 1 d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus APVA nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentai Juridinių asmenų registrui pateikiami kartu su Lietuvos aplinkos apsaugos fondo dokumentais dėl išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose