INFORMACIJA fiziniams asmenims teikusiems projektų registracijas formas dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo individualiems namams

Norėtume priminti, kad Projekto registracijos formos yra įvertinamos per 10 darbo dienų nuo Projekto formos užregistravimo dienos.
Įvertinus Projekto registracijos formų atitiktį nustatytiems reikalavimams, ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų, svetainėje www.apva.lt bus paskelbtas galimų kompensacijos gavėjų sąrašas. Gavėjų sąrašas bus nuolatos atnaujinimas atsižvelgiant į Projekto registravimo formos užregistravimo datą.
Jei Projekto registracijos forma neatitiks nustatytų reikalavimų, ne anksčiau nei po 10 darbo dienų nuo projekto registracijos formos užregistravimo datos, informuosime neatitikimo priežastis raštu arba nurodytu el.pašto adresu.

Dalintis socialiniuose tinkluose