INFORMACIJA fiziniams asmenims: tinkamų išlaidų kategorijos

Tinkamų išlaidų kategorijos fiziniams asmenims pagal paskelbtus pagal Klimato kaitos specialiosios programos kvietimus

 
Planuojantys įgyvendinti projektus pagal paskelbtus Klimato kaitos specialiosios programos kvietimus turėtų atkreipti dėmesį į tinkamų išlaidų kategorijas.
 
Fiziniai asmenys, kurie planuoja investicijas į vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki modernizavimo kompensacinės išmokos galimos už šias išlaidas:

 • stogo šiltinimo be dangos keitimo;
 • stogo šiltinimo su dangos keitimu;
 • stogo perdangos šiltinimo su stogo dangos keitimu;
 • stogo perdangos šiltinimo be stogo dangos keitimo;
 • grindų ant grunto šiltinimo;
 • grindų virš rūsio šiltinimo;
 • sienų ir cokolio šiltinimo;
 • grindinio šildymo ir (ar) radiatorių įrengimo;
 • esamų langų keitimo, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
 • esamų lauko ir tambūro durų bei vartų keitimo, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
 • šilumogrąžos (rekuperacijos) įrenginių (plokštelinio ar rotacinio) ir su tuo susijusių sistemų įrengimo;
 • katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes ir kitą kurą, kuris neįtrauktas į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje Atsinaujinančių išteklių energijos sąvoką ) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį (elektros energijos iš energetikos tinklo, kuriai nėra išduota Atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantija, ir šilumos energijos iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų) keitimui į kietojo biokuro katilą, jei jis atitinka 45 punkte nurodytus reikalavimus, sistemą arba į šilumos siurblio sistemą.“;

 
Fiziniai asmenys, kurie planuoja pakeisti katilus, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes) į biokurą naudojančius katilus, šilumos siurblius taip pat bus finansuojamas saulės kolektorių, mažo pajėgumo saulės fotovoltinių elektrinių, vėjo energijos šaltinių savo reikmėms kompensacinę išmoką gali gauti už šias patirtas išlaidas:
Mažo pajėgumo iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui, t.y.:

 • saulės plokštelinio kolektoriaus  sistema;
 • saulės vakuuminio kolektoriaus sistema;
 • saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių;

Vėjo energijos šaltinius naudojančių iki 10 kW galios energijos gamybos įrenginių diegimui savo poreikiams (ne pardavimui) t.y.:

 • vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatoriaus diegimui;
 • horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių diegimui;

Šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui t.y.:

 • šilumos siurblio „gruntas – vanduo“ sistema;
 • šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistema;
 • šilumos siurblio „oras–oras“ sistema.

Taip pat katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes ir kitą kurą, kuris neįtrauktas į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio  2 dalyje Atsinaujinančių išteklių energijos sąvoką ) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį (elektros energijos iš energetikos tinklo, kuriai nėra išduota Atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantija, ir šilumos energijos iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų) keitimui į kietojo biokuro katilą, jei jis atitinka 45 punkte nurodytus reikalavimus, sistemą arba į šilumos siurblio sistemą.“
 
Dėl išsamesnės informacijos skambinkite telefono nr.: 8678 83703

Dalintis socialiniuose tinkluose