Investicijos į komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą Kauno regione

Viena opiausių problemų Kauno regiono Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse – esama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra nepritaikyta paruošti produktus ir atliekas naudoti pakartotinai.  Pradėtas įgyvendinti projektas padės išspręsti opiausias problemas ir sumažins atliekų  sąvartyne bei padidins antrinių žaliavų surinkimą. Jam skirta daugiau nei 2 mln. eurų.
Europos Sąjungos reikalavimai įpareigoja įdiegti atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą. Minėtose savivaldybėse nebuvo galimybės prie individualių valdų atskirai rūšiuoti biologiškai skaidžias atliekas. Iš biologiškai skaidžių atliekų, surinktų konteinerinėse aikštelėse ir prie individualių valdų, biologinio apdorojimo įrenginyje iš  kompostavimo procese išsiskiriančių dujų bus išgaunama šilumos ir elektros energija bei sumažinimas CO2 emisijos kiekis.
Individualių namų gyventojams sudarius galimybę atskirai rinkti maisto atliekas bus užbaigiama rūšiuojamo atliekų surinkimo sistemos kūrimą, nes stiklo, popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo atskiro surinkimo konteineriai bei kompostavimo dėžės jau buvo išdalintos ankstesniais ES finansavimo laikotarpiais.
Iki 2018 m. pabaigos privaloma organizuoti ir vykdyti atskirą tekstilės atliekų surinkimą, tam tikslui įgyvendinti konteinerinės aikštelės bus papildomos atskiram tekstilės atliekų surinkimui skirtais konteineriais.
Pirmąkart Lietuvoje bus įrengtas ir daiktų punktas, į kurį iš didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių bus atrinkti ir atvežti daiktai, kurie bus paruošti pakartotiniam panaudojimui ir nemokamai išdalijami tiems, kam jų reikia. Tai žiedinės ekonomikos pavyzdys, atliekantis ir socialinę funkciją.
Vietoj konteinerinių aikštelių dabar tėra konteinerių pastatymo vietos, neatitinkančios savivaldybių patvirtintų konteinerinių aikštelių išdėstymo schemų, tipo – antžeminės, pusiau požeminės ar požeminės. Kokybės reikalavimų pakeitimas nustatė papildomus specialiuosius kokybės reikalavimus konteinerinių aikštelių išdėstymui, antrinių žaliavų surinkimui prie daugiabučių bei naudoti pakartotinai tinkamų atliekomis tapusius produktų ir jų sudedamųjų dalių surinkimui, vežimui, laikymui ir paruošimui naudoti pakartotinai.
Įgyvendinus projektą bus įrengtos ar atnaujintos 63 konteinerinės aikštelės su rūšiuojamų atliekų surinkimui skirtais antžeminiais (12 aikštelių), pusiau požeminiais (12 aikštelių) ir požeminiais konteineriais (39 aikštelėms), 1 tekstilės konteineris tektų 10-čiai aikštelių. Pusiau požeminės ir požeminės aikštelės sumažins vizualinę taršą, dulkių ir kvapų, atsilaisvinusi erdvė prie daugiabučių galės būti panaudota kitoms viešosioms reikmėms. Galės būti įrengtos žaliosios zonos, parkavimo, vaikų žaidimo ar sporto aikštelės. Visi konteineriai bus pritaikyti ateityje įdiegti elektroninio užrakto sistemą, kad pašaliniai žmonės negalėtų jais naudotis, tuo įgyvendinant „teršėjas moka“principą.

Dalintis socialiniuose tinkluose