Investicijos į vandentvarką Kauno rajone

Bendrovė “Giraitės vandenys,, ruošiasi naujiems darbams –  šiame ES finansavimo etape bus įgyvendintas didelės apimties vandentvarkos projektas. Projektui “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas),, skirta 6.5 mln. eurų, tai yra antras pagal investicijų apimtį projektas minėtame regione.
Remiantis LR Statistikos departamento 2015 m. duomenimis, Kauno rajone gyveno 88396 gyventojai, o vandens tiekimo paslaugos buvo teikiamos apie 41 proc. Kauno rajono gyventojų, tuo metu nuotekų tvarkymo paslaugos tik 26  proc. gyventojų.
Viena didžiausių problemų Kauno rajone – nekokybiškas požeminis vanduo. Zapyškio, Juragių, Padauguvos bei Ilgakiemio gyventojams tiekiamas vanduo neatitiko geriamo vandens kokybės reikalavimų. Geležies kiekis viršijo normą nuo 4 iki 25 kartų, amonio kiekis iki 2 kartų, buvo viršijamas mangano kiekis, vanduo tekantis iš čiaupo buvo drumzlinas. Rūdžių spalvos vanduo nudažydavo skalbinius, vonias, gadindavo skalbimo mašinas. Gyventojai buvo priversti pirkti geriamąjį vandenį.
Daliai Ramučių, Kulautuvos, Piliuonos, Šlienavos, Žiegdžrių gyventojų neturėjo galimybės prisijungti  prie centralizuotos tiekimo ir nuotekų sistemos. Gyventojai turėjo savarankiškai spręsti šią problemą: naudojo šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnais atvejais nesaugus vartoti, nes yra užterštas nitratų ir bakterijų. Nuotekų tvarkymui buvo įrengtos nuotekų kaupimo – išgriebimo talpos, individualūs valymo įrenginiai, kurie teršia aplinką, nes dažnai yra nesandarūs. Dalis esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų Šlienavoje, Bubiuose ir Raudondvaryje dėl nusidevėjimo yra nesaugūs ir nebetinkami eksploatuoti.
Projektas “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)” padės išspresti opiausias šios srities problemas. Vandentiekio tinklai bus pakloti Ramučiuose, Kulautuvoje, Šlienavoje, Žiegždriuose. Susidėvėjusius vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklus rekonstruos Raudondvaryje, Bubiuose bei Šlienavoje ir tokiu būdu užtikrins teikiamų paslaugų kokybę ir nepertraukiamumą. Vandens gerinimo įrenginiai jau įrengti Juragiuose, Padauguvoje ir Zapyškyje.
Bendrovė “Giraitės vandenys,, turi patirties vykdant vandens gerinimo įrenginių, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, nuotekų valyklos statybos projektus. “Galime pasidžiaugti, kad Kauno rajono savivaldybė deda daug pastangų ir siekia įgyvendinti projektus laikantis nustatytų projekto administravimo taisyklių”, – sakė Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas.
V. Stašauskas pabrėžia, kad planuojant ir įgyvendinat infrastruktūros plėtros projektus reikia atitikti darbarties poreikius, bet tai pat aiškiai įvertinti galimus  ateities iššūkius. “Taigi pagrindinis siekis įgyvendinat 2014 – 2020 m. ES finansavimo laikotarpio projektus yra išlaikyti balansą tarp investicijų, kainos, paslaugų kokybės bei aplinkos apsaugos užtikrinimo. Atkreipti dėmesį į gyventojų skaičiaus mažėjimą kaimiškose teritorijose, įvertinti su šiuo reiškiniu susijusias rizikas ir imtis veiksmų jas suvaldyti”, – vardina pašnekovas.
Planuojama, kad Ramučiuose prie vandens tiekimo tinklų prisijungs 167, Kulautuvoje – 381, Šlienavoje – 84, Žiegždriuose – 245 gyventojai. Skaičiuojama, kad Ramučiuose prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungs 294, Kulautuvoje – 549, Piliuonoje – 422 gyventojai.
Projektas “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)” finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų (4.3 mln.eurų) ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų ( 2.3 mln. eurų).

Dalintis socialiniuose tinkluose