Iš 161,6 mln. eurų klimato priemonių trečdalis skirta netaršiam transportui

Vyriausybė pritarė Klimato kaitos programos sąmatai, kuri numato 161,6 mln. eurų biudžetą įvairioms tvarioms subsidijoms, iš kurių – 58 mln. eurų mažataršiam transportui įsigyti.
Kaip ir pernai, gyventojai bus skatinami rinktis mažiau taršų būdą keliauti. Sąmatoje 4 mln. eurų numatyti mažataršėms transporto priemonėms įsigyti ir 5 mln. eurų – įsigijusiems naują ar iki 5 m. naudotą elektromobilį.
Tęsiama ir gyventojų pamėgta priemonė norintiems taršų automobilį pakeisti į viešojo transporto paslaugas arba alternatyvius judumo būdus (paspirtukus, dviračius ir pan.), numatyta galimybė gyventojams naudotis ir dalijimosi paslaugomis. Tokiai priemonei šiemet numatyta skirti 6 mln. eurų.
Gyventojai galės pretenduoti į paramą daugiabučiams, nuosaviems gyvenamiems namams tvariai modernizuoti – bendra šios paramos suma sudaro  31,3 mln. eurų.
Juridiniams asmenims subsidijuojant mažiau taršų transportą numatoma paskirstyti 42 mln. eurų: iš jų 27 mln. eurų – mažiau taršiam viešajam transportui, 5 mln. eurų – elektromobilius pirksiančioms įmonėms arba organizacijoms, dar 10 mln. eurų – alternatyviai infrastruktūrai diegti ir aplinkai palankiam sunkiasvoriam transportui įsigyti.
Aplinkos ministerija ketina skatinti verslą ir pramonę kaip svarbų sektorių pereinant prie klimatui neutralios ekonomikos: kaip ir pernai, Lietuvos įmonės galės naudotis parama atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms diegti (10 mln. eurų), tęsiama galimybė modernizuoti senus pastatus (2,5 mln. eurų).
10 mln. skiriama ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančioms įmonėms, nusiteikusioms modernizuoti gamybinius arba technologinius procesus, dar 4 mln. eurų – apyvartiniais taršos leidimais neprekiaujančioms įmonėms.
Bus skatinamos įmonės, siekiančios įgyvendinti projektus besivystančiose šalyse (2 mln. eurų) ir ketinančios įgyvendinti pilotinius projektus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti (taip pat 2 mln. eurų), dar tokia pati suma numatoma įmonių energetiniam efektyvumui kelti pagal audito ataskaitas.
Aplinkos ministerija planuoja tęsti ankstesniais metais pasiteisinusias priemones – 17 mln. eurų paramą nukreipti atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms diegti savivaldybėse, valstybės valdomuose objektuose, taip pat įgyvendinti modernizavimo projektus savivaldybių pastatuose (5 mln. eurų).
Klimato kaitos programos parama skiriama priemonėms, mažinančioms į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Balandį su institucijomis ir visuomene bus derinamas lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Paraiškas priims ir vertins, subsidijas išmokės Aplinkos projektų valdymo agentūra.
AM inf.
 
📌 Svarbu! 
Numatomos preliminarios kvietimų teikti prašymus datos:
🟢 elektromobilių įsigyjimo fiziniams asmenims skatinimas – 2021 m. balandžio mėn. pab.;
🟢 mažiau taršių transporto priemonių įsigyjimo fiziniams asmenims skatinimas – 2021 m. balandžio mėn. pab.;
🟢 visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga) – 2021 m. gegužės mėn. pab.
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose