Iškastinio kuro naudojimo mažinimui įmonėse skirti 10 mln. eurų

Nuo šiandien, t. y. rugsėjo 20 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) vidutines ir dideles šalies įmones kviečia teikti paraiškas subsidijai gauti pagal Klimato kaitos programos priemonę „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“.

Aplinkos ministerijos inicijuotam kvietimui numatyta bendra paramos suma siekia 10 mln. eurų, o  maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių), atsižvelgiant į de minimis pagalbos teikimo sąlygas ir nuostatas.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą; nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje; nėra šilumos tiekimo įmonė.

Tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, įsigyti ir įsirengti.

„Investicijos į technologijas, pakeičiančias iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, prisidės prie įmonių žaliosios transformacijos. Tai puiki galimybė įmonėms prisidėti prie žaliosios energetikos plėtros,“  – sako APVA Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Vytautas Vrubliauskas.

Subsidija teikiama šiluminę energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems įrenginiams pastatuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, įsigyti. Pareiškėjas senąjį iškastiniu kuru kūrenamą šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos.

Paraiškas bus galima teikti nuo rugsėjo 20 d. (8:00 val.) iki  kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. rugsėjo 19 d. (12:00 val.).

Kvietimą teikti paraiškas galima rasti apvis.apva.lt

Dalintis socialiniuose tinkluose