Išlaidų kompensavimo prašymų vertinimo supaprastinimas dėl šalyje paskelbto karantino

Gyventojams, kurie jau pasikeitė senus katilus ar įsirengė saulės elektrines pagal priemones 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“, 04.1.1-LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ bei 04.1.1-LVPA-V-115 „AIE namų ūkiams“ ir išlaidų kompensavimo prašymus pateiks iki 2020 m. birželio 1 d. galios supaprastinta vertinimo tvarka:
1) Išlaidų kompensavimo prašymai galės būti vertinami be dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijų, jų pateikimą nukeliant po karantino laikotarpio pabaigos.
2) Jei projekto registracijos forma patenka į atrinktų patikrai vietoje sąrašą, pareiškėjams kompensacinė išmoka bus išmokama teigiamai įvertinus išlaidų kompensavimo prašymą, projekto patikrą nukeliant po karantino laikotarpio pabaigos.
3) Kompensacijos bus išmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo pareiškėjo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Dalintis socialiniuose tinkluose