IŠSAMIAU APIE ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ

Agentūros Klimato kaitos ir registro skyriaus patarėja Neringa Liudavičienė bendravo su laikraščio “Ūkininko patarėjas” korespondente ir išsamiau papasakojo apie jau ne pirmus metus teikiamą paramą fiziniams asmenims, kurie nutarė vietoje katilo, kūrenamo iškastiniu kuru, įsirengti kietojo biokuro katilą arba šilumos siurblio sistemą.

Skiriamos paramos tikslas – stabdyti klimato kaitos procesus, skatinant gyventojus šilumą gamintis įrenginiais, kurių neigiamas poveikis aplinkai minimalus. Kompensacijos gali tikėtis pareiškėjai, kurie iškastinį kurą naudojusį katilą pakeitė į kietojo biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, arba į šilumos siurblio sistemą.“  Svarbu pabrėžti, kad kompensacija galės pasinaudoti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba ar rekonstrukcija, paskirties keitimas yra visiškai užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruoti Nekilnojamo turto registre ne vėliau kaip prieš 5 metus. 

Šiuo metu yra rengiamas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas ir kiti dokumentai, kuriuose bus nustatytos sąlygos dėl numatomų projektų įgyvendinimo, finansavimo dydžių ir privalomų dokumentų pateikimo.
Visi patvirtinti teisės aktai, kuriuose detalizuojami  reikalavimai pareiškėjams, taip pat kita aktuali informacija bus paskelbta APVA internetinėje svetainėje www.apva.lt. Kol kas dar neapsispręsta dėl kompensuojamos dalies. Anksčiau buvo kompensuojama 25 proc. kietojo biokuro katilo arba šilumos siurblio sistemos įsigijimo sumos. Planuojama, kad šįkart kompensacinės išmokos dydis bus skaičiuojamas atsižvelgus į sumontuoto įrenginio nominalią galią. Tad kompensacijos išmokos suma galbūt bus lygi 1 kw fiksuotam kompensacijos dydžiui, padaugintam iš įrenginio nominalios galios.
Išsamesnę straipsnio informaciją galite rasti 2018 m. liepos 3 d. laikraštyje “Ūkininko patarėjas”.

Dalintis socialiniuose tinkluose