Išsiųstas savivaldybėms kvietimas teikti paraiškas

Kviečiame savivaldybes teikti paraiškas pakuotės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių)  ir tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui bei asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui.
Priemonių plane minėtoms savivaldybių dotacijoms numatytos lėšos kiekvienai priemonei atskirai:

  • pakuotės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui – 300,00 tūkst. Eur;
  • tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui – 115,00 tūkst. Eur;
  • asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui – 700,00 tūkst. Eur.

Daugiau informacijos >>>
Lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 “Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo” rasite čia.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f12bc3030db11e8bbc3f206caa14d00
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf27cb60284911e88ea9fc46d2024961
 

Dalintis socialiniuose tinkluose