Išsiųsti kvietimai teikti paraiškas

Šią savaitę  Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė kvietimus Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.1-APVA-V-012 „Vandens telkinių būklės gerinimas“ valstybės projektų sąrašą, kuris 2017 m. lapkričio 28 d., buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-959.
Pirmojo projekto tikslas yra pagerinti Paršežerio ežero būklę, jo vertė beveik 64 tūkstančiai eurų, o antrojo projekto tikslas bus vandens telkinių įžuvinimas 2018 – 2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintačiomis žuvų rūšimis. Minėto projekto vertė yra beveik 511 tūkst. eurų.
Šilutės rajono savivaldybės administracija turėtų parašką pateikti iki 2018 m. gegužės 21 d., o Aplinkos apsaugos agentūra  –  iki 2018 m.sausio 22 d.
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose