Įvertinta NATURALIT veiklų pažanga

Lapkričio 28 – 29 d. vyko Aplinkos projektų valdymo agentūros įgyvendinamo LIFE programos integruotojo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (Naturalit) pastarojo pusmečio veiklų patikra. Projekto patikros metu LIFE projektų monitoringo ekspertams buvo pristatytos politikos aktualijos gamtos srityje, detaliai apžvelgtos projekto veiklos ir iki šiol pasiekti rezultatai, aptarti finansiniai bei techniniai-administraciniai projekto klausimai.
Projekto pažanga įvertinta palankiai! Pritarta visiems veiklų pokyčiams. Džiugu, kad teigiamai įvertintas ir koordinuojančio partnerio (Agentūros) komandos darbas.
NATURALIT komanda toliau intensyviai dirba ruošdama atnaujintą Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą (angl. PAF – Prioritised action framework) ir atitinkamai derindama susijusias projekto veiklas bei jų įgyvendinimo stebėseną. Naujausią informaciją apie projekto pasiekimus galima rasti ir projekto svetainėje www.naturalit.lt.

Dalintis socialiniuose tinkluose