Jau galima teikti paraiškas biometano dujų gamybai ir biodujų valymo įrenginiams įrengti

Nuo šiandien įmonės kviečiamos teikti paraiškas biometano dujų gamybai ir biodujų valymo įrenginiams įrengti. Iš Klimato kaitos programos lėšų tam viso skirta 15 mln. eurų.
Paraiškas gali teikti privatūs juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės. Taip pat žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai. Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.
Investicinė parama skiriama naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais, leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros/šilumos energijos poreikiams aprūpinti. Taip pat naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.
Paraiškos bus priimamos iki spalio 18 d. per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.
Kvietimą rasite ČIA.

Dalintis socialiniuose tinkluose