Jei nerūšiuosime, mokėsime daugiau

Šalia Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno statomi komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai turi pradėti veikti dar šį rudenį. Bendra projekto vertė – 10,734 mln. eurų. Didžioji dalis lėšų – per 9 mln. eurų – jiems statyti yra skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitos lėšos – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro dalis.

 


Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama yra skirta tik MBA (mechaninio biologinio apdorojimo) įrenginiiams pastatyti ir įrengti. Tačiau atliekų tvarkymas šioje įmonėje kainuos visiems atliekų turėtojams – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras už kiekvieną atliekų toną, įvežamą į įrenginius, turės mokėti įrenginių operatoriui po 20 eurų. 2014 metais į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną buvo atvežta per 50 tūkstančių tonų atliekų. Jeigu Marijampolės apskrities gyventojai deramai nerūšiuos atliekų ir jų kiekis nemažės, per metus tik MBA įrenginių operatoriui už atliekų tvarkymą teks sumokėti apie 1 mln. eurų.

 

 

Siekdama skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti ir mažinti atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekį, šalies Vyriausybė nuo 2016 metų įveda naują ekologinį mokestį. Į šalies biudžetą UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras šio mokesčio 2016 metais privalės sumokėti po 23 eurus už toną atliekų, patenkančių į sąvartyną. Kasmet šis mokestis vis bus didinamas. Naujieji mokesčiai turi paskatinti gyventojus aktyviau rūšiuoti atliekas savo namuose.

 

 


www.maatc.lt inf. 

 

www.sratc.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose