Ką svarbu žinoti vykdantiems žaliuosius pirkimus?

Vadovaujantis 2021 m. birželio 21 d. Vyriausybės patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ pakeitimu, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, atitinkamai apibrėžti Viešųjų pirkimų ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymuose ir subjektai, kurie nėra perkančiosios organizacijos (toliau kartu – Pirkimo vykdytojai), tačiau įgyvendina pažangos lėšomis finansuojamas pažangos priemones ir (arba) projektus, nuo 2023 m. visus pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis ir (ar) įgyvendinant užsienyje vykdomus tarptautinių donorų lėšomis finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektus ir (ar) maisto pirkimus, atliekamus vykdant krašto apsaugos gynybines užduotis ir (ar) įsipareigojimus NATO, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taisymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Pateikiame svarbiausius akcentus dėl aktualios redakcijos Aprašo nuostatų bei nuorodas į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas pirkimų gaires, pranešimus, išaiškinimus, dažniausiai užduodamus klausimus apie žaliuosius pirkimus, kurie gali būti naudingi nustatant aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus pirkimo dokumentuose.

Visas pranešimas pateiktas  čia:

 

 

 

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose