Kaip apskaičiuojama kompensacinė išmoka fiziniams asmenims?

Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims, kurie įgyvendina projektus, finansuojamus iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, apskaičiuojamos vadovaujantis fiksuotais dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-674  „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo“.
Faktinė kompensacinė išmoka apskaičiuojama vadovaujantis pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant Projekto registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.
Maksimali kompensacinė išmoka projektui negali viršyti 14 500 Eur.
 
MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, FIKSUOTI DYDŽIAI
 

Nr. Technologija ir (ar) įranga vnt. Fiksuotas dydis Eur/m2/kW**
1. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonės
1.1. saulės plokštelinio kolektoriaus sistema m2(bendro ploto) 160
1.2. saulės vakuuminio kolektoriaus sistema m2(bendro ploto) 128
1.3. saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių kW 336
1.4. vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių kW 683
1.5. horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių kW 557
1.6. šilumos siurblio „gruntas–vanduo“ sistema kW(nominalios galios*) 343
1.7. šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistema kW(nominalios galios*) 193
1.8. šilumos siurblio „oras–oras“ sistema kW(nominalios galios*) 121
1.9. biokuro granulėmis kūrenamas katilas kW(nominalios galios*) 41
2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės
2.1. stogo šiltinimas be dangos keitimo m2 13
2.2. stogo šiltinimas su dangos keitimu m2 23
2.3. stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu m2 15
2.4. stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo m2 6
2.5. grindų ant grunto šiltinimas m2 13
2.6. grindų virš rūsių šiltinimas m2 11
2.7. sienų ir cokolio šiltinimas m2 18
2.8. grindinio šildymo įrengimas m2 36
2.9. radiatorių įrengimas 1kW 32
2.10. esamų langų keitimas m2 57
2.11. esamų lauko durų ir (ar) vartų keitimas m2 76
2.12. esamų tambūro durų keitimas m2 34
2.13. biokuro granulėmis kūrenamas katilas kW(nominalios galios*) 41
2.14. plokštelinis šilumos rekuperatorius Eur/100 m3/val. 240
2.15. rotacinis šilumos rekuperatorius Eur/100 m3/val. 188
2.16. pastatų energinis sertifikavimas (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą) 2 vnt. 60
2.17. projekto statybinių atliekų išvežimo ir atidavimo šalinimą atliekančioms įmonėms išlaidos projektui 24

 

* Kai nominali galia nenurodyta gamintojo dokumentuose, taikoma tuose dokumentuose nurodyta galia.

** Dydžiai nurodyti su PVM

Dalintis socialiniuose tinkluose