Klaipėdos regione atliekas rūšiuos moderni gamykla

Jau šiais metais Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje Dumpių kaime pradės veikti mechaninio rūšiavimo gamykla. Ji padės regionui sparčiau siekti tikslo kuo didesnę dalį atliekų išrūšiuoti, perdirbti ir kuo mažesnę šalinti sąvartynuose.

 

Dabar Dumpiuose atliekas rankomis rūšiuoja dešimt žmonių. Tačiau, pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) specialistų, pradėjus veikti gamyklai šis procesas taps gerokai efektyvesnis.

 

Mechaninio rūšiavimo gamykloje iš mišrių komunalinių atliekų srauto bus atskiriamos antrinės perdirbti tinkamos žaliavos: metalai, plastikas, popierius, stiklas, kartonas ir kitos medžiagos.

 

Kaip informavo KRATC ryšių su visuomene atstovas Arūnas Liubinavičius, gamykla turėtų išrūšiuoti iki 140 tūkstančių tonų atliekų, jei dirbtų dviem pamainomis. „Tai yra, bus galima sutvarkyti visą per metus surenkamą buitinių atliekų kiekį Klaipėdos regione – iš viso septyniose savivaldybėse. Žinoma, dėl gerėjančio antrinių žaliavų rūšiavimo, kompostavimo susidarančių atliekų kiekiai vis mažėja, todėl maksimalaus gamyklos pajėgumo gal ir nereikės“, – teigė A.Liubinavičius.

 

Projektą planuojama užbaigti iki šių metų rugsėjo pabaigos. Bandomieji gamyklos paleidimo darbai prasidės vasarą, tačiau tiksli data kol kas nėra numatyta.

 

Mechaninio rūšiavimo bei mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai kyla visoje Lietuvoje. Jie turės lemiamos įtakos gerinant šalies atliekų tvarkymo sistemą ir didinant perdirbamų atliekų kiekius.

 

Kai kuriose šalies savivaldybėse kyla ne tik mechaninio rūšiavimo, bet ir biologinio apdorojimo (vadinamieji MBA) įrenginiai. Bioskaidžias atliekas atskirti iš bendro atliekų kiekio yra ypač svarbu. Patekusios į sąvartynus, šio tipo atliekos ne tik sparčiai didina bendrą atliekų tūrį, bet ir išskiria kenksmingas, atmosferai neigiamą poveikį keliančias dujas.

 

Tačiau Klaipėdos apskrities savivaldybės dar 2010 m. patvirtintame bendrajame atliekų tvarkymo plane numatė, jog komunalines atliekas degins termofikacinėje jėgainėje, taip išgaunant šilumą ir elektros energiją.

 

„Buvo paskaičiuota, kad toks sutvarkymas ilgalaikėje perspektyvoje bus pigiausias. 2013 metais pradėjus deginti komunalines atliekas po antrinio rūšiavimo, Klaipėdos regiono savivaldybės vykdo ne tik 2013-iesiems, bet jau ir 2020-iesiems ES ir Lietuvos teisės aktų keliamus reikalavimus biologiškai skaidžių atliekų tvarkymui. Tad biologiškai skaidžių atliekų atskyrimo poreikio Klaipėdos regione neliko“, – kodėl uostamiesčio regione nuspręsta apsieiti be biologinio apdorojimo įrenginių, aiškino KRATC atstovas A.Liubinavičius.

 

Didžioji dalis Dumpių kaime statomai gamyklai reikalingų lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų.

 

Didelis komunalinių atliekų kiekis sąvartynuose – viena opiausių atliekų tvarkymo sistemos problemų Lietuvoje. Todėl pernai patvirtintame Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane numatyta daugybė priemonių, padėsiančių sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. Mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai – vienas esminių žingsnių, padėsiančių pasiekti plane užsibrėžtų tikslų.

 

lrytas.lt (aut. Julija Šeškevičienė) 

 

Mechaninio rūšiavimo gamykloje iš mišrių komunalinių atliekų srauto bus atskiriamos antrinės perdirbti tinkamos žaliavos: metalai, plastikas, popierius, stiklas, kartonas ir kitos medžiagos / P.Lileikio nuotr.

Dalintis socialiniuose tinkluose