Klimato kaitos programai įgyvendinti – 170 mln. eurų biudžetas

Šiais metais suplanuotos Klimato kaitos programos lėšos naujoms priemonėms įgyvendinti siekia 170,7 mln. eurų. Šią sumą sudaro planuojamos už apyvartinius taršos leidimus gauti lėšos – 80 mln. eurų, bei praėjusio laikotarpio nerezervuotų lėšų (atsisakius įgyvendinti projektus, įvykdžius viešuosius pirkimus ir pan.) likutis – 90,7 mln. eurų.
Siekiant užtikrinti efektyvų šių lėšų panaudojimą, Aplinkos ministerija metų pradžioje pakvietė suinteresuotas ministerijas teikti pasiūlymus priemonių finansavimui iš Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano, kartu į derinimo procesą įtraukiant ir socialinius partnerius.
Dalis paramos skiriama energijos vartojimo efektyvumo didinimui. Tai apima individualių gyvenamųjų namų, daugiabučių, visuomeninės bei gamybinės paskirties ir viešųjų pastatų modernizavimą bei mažąją renovaciją. Šios priemonės leidžia efektyviai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tam šiemet skirta 52,3 mln. eurų. Finansavimas buvo paskirstytas konkrečioms priemonėms, pavyzdžiui, fizinių asmenų individualių namų modernizavimui. Nuo šių metų balandžio 20 d. iki gegužės 19 d. gyvenamųjų namų atnaujinimui buvo gauti 732 gyventojų prašymai ir skirta 6,3 mln. eurų. Dėl didelio gyventojų aktyvumo, priemonės populiarumo bei siekio sumažinti COVID-19 sukeltas socialines ir ekonomines pasekmes, buvo priimtas sprendimas priemonei skirti papildomą finansavimą – 1 mln. eurų. Gyventojai prašymus gali teikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 1 d.
Atsinaujinančių energijos išteklių (tokių kaip saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimo skatinimui bei aplinkai palankių technologijų diegimui šiemet skirta 115,1 mln. eurų. Siekiant paskatinti individualių namų savininkus diegti atsinaujinančius energijos išteklius, buvo skirta 3 mln. eurų taršių katilų keitimui į šilumos siurblius: oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo arba biokuro katilus. Pirmojo kvietimo metu pateikti 769 prašymai už 2,44 mln. eurų, o papildomo kvietimo metu nuo rugpjūčio 17 d. iki rugsėjo 14 d. teikti prašymus galės ne tik individualių namų savininkai, bet ir daugiabučių gyventojai. Visą informaciją apie kvietimą rasite APVA interneto svetainėje rugpjūčio 17 d.
Kadangi transporto sektorius yra vienas iš daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų Lietuvoje, šiais metais finansuojamos net 6 priemonės, skirtos sumažinti taršai šiame sektoriuje. Tokių priemonių pavyzdys yra šių metų rugpjūčio 3 d. APVA paskelbtas kvietimas teikti paraiškas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui bei alternatyvių degalų infrastruktūros plėtrai. Tam iš Klimato kaitos programos skirta 35 mln. eurų.
Gyventojai taip pat gali gauti finansinę paramą savo transporto priemonės atnaujinimui. Nuo šių metų balandžio 20 d. skiriama kompensacinė išmoka elektromobiliams įsigyti – 2000 eurų perkant naudotą elektromobilį ir 4000 eurų įsigyjant naują.
Atidavę sunaikinti senus taršius automobilius jų savininkai gali teikti prašymą 1000 eurų kompensacinei išmokai, kurią galės panaudoti įsigyjant mažiau taršius automobilius ar kitas transporto priemones: dviračius, elektrinius paspirtukus ir kt. Šiam tikslui skirta 10 mln. eurų.

Dalintis socialiniuose tinkluose