Kova su invaziniu augalu įgauna pagreitį

Šiuo metu jau įsibėgėjo vieno iš pavojingiausio Lietuvos ir Europos Sąjungos invazinio augalo – Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) naikinimo darbai. Pasinaudojusios kiek daugiau nei pusės milijono eurų parama, skirta iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, šią invazinę rūšį šiuo metu intensyviai naikina 16 Lietuvos savivaldybių virš 255 ha teritorijoje. Visos savivaldybės yra parengusios Sosnovskio barščio naikinimo veiksmų planus, kuriais remiantis yra atliekami darbai augavietėse. Pagrindinės naikinimo priemonės – purškimas herbicidais, kasimas ir šienavimas.  Purškimo herbicidais darbai jau yra atlikti beveik visose savivaldybėse, kurios pasirinko šį naikinimo būdą, tiesa, purškimo herbicidais darbai šiemet savivaldybėse prasidėjo šiek tiek vėliau dėl vėsesnio oro, šalnų bei vėliau sudygusių augalų.

Sosnovskio barštis paskutinėmis balandžio dienomis Lentvario dvaro parke.

Nuotraukos autorius I. Neverovskienė

 
Trakų rajono savivaldybė kovai su Sosnovskio barščiu 13 ha teritorijoje trejiems metams yra gavusi beveik 24 tūkstančių eurų dotaciją. Šioje savivaldybėje šiuo metu vyksta jau antrasis naikinimo etapas – naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją pjaunant žolę žoliapjove. Žolės pjovimas reikalingas tam, kad būtų kartu nupjaunami Sosnovskio barščiai, nežuvę po pirmojo apdorojimo herbicidais ir siekiant užkirsti kelią sėkloms brandinti bei toliau plisti.
Marijampolės rajono savivaldybė, naikinanti invazinį augalą 18,5 ha plote, šiuo metu taip pat baigė invazinio augalo purškimo herbicidais ir jų kasimo darbus. Trejiems metams jai yra paskirta beveik 72 tūkstančių eurų dotacija. Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš plotų, kuriame naikinamas Sosnovskio barštis, neturi privažiavimo ir yra upelio vagoje, darbus teko atlikti tik rankiniu būdu. Nepageidaujami augalai buvo ne tik iškasti, bet ir išvežti. Be to, minėta teritorija yra tankiai apaugusi krūmais ir nepravažiuojama, šalia daug bebrų urvų bei užtvankų, o dėl itin lietingo sezono pakilo aukštas vandens lygis upelio vagoje ir dalis Sosnovskio barščių paniro po vandeniu.
 

Šiaulių miesto savivaldybė. Sosnovskio barščio purškimo herbicidais darbai

 
Kadangi nenaikinamas Sosnovskio barštis kasmet plinta  intensyviai, plečiasi jo sąžalynai, o tai neatsiejamai turi neigiamos įtakos ne tik žmogaus sveikatai, bet ir biologinei įvairovei, įvairioms ūkio šakoms, Aplinkos ministerija ėmėsi papildomų veiksmų, skirtų Sosnovskio barščiui naikinti – patvirtino 16 savivaldybių paraiškas, taip siekiant per artimiausius trejus metus sumažinti šio invazinio augalo  plitimą šalyje. Aplinkos projektų valdymo agentūra yra atsakinga už projektų įgyvendinimą ir aktyviai juos prižiūri.

Dalintis socialiniuose tinkluose